Oversigt

Andreas B. Søndergaard

Partner - Projektchef

Uddannelse: Akademiingeniør

Andreas er partner, og står sammen med partnerteamet for firmaets ledelse og daglige drift.

Andreas er ansvarlig for kontorets faglige profil, og sikrer størst mulig faglig ballast for firmaets medarbejdere.

Andreas står for firmaets akkvisition gennem sit store kontaktnet, og er medansvarlig for rådgiveraftaler og aftaler om ydelser til firmaets mange typer af kunder.

Andreas speciale er konstruktioner og beregninger vedr. konstruktioner og statik. Han er bredt orienteret og med interesse og stor indsigt i alle ingeniørfagets finesser.

Andreas optræder som projektleder og medarbejder på næsten alle firmaets arbejdsopgaver, og sikrer en høj faglig standard når komplekse typer af opgaver skal løses.

Andreas er uddannet som arbejdsmiljø­koordinator og er erfaren autoCAD og ArchiCAD bruger.

Andreas er certificeret som DGNB konsulent, og godkendt til flyvning med drone kategori 1A af Trafik- og byggestyrelsen.