Oversigt
Christian Hellström

Christian Hellström

Partner - Projektchef

Uddannelse: Bygningskonstruktør

Christian er partner, og står sammen med partnerteamet for firmaets ledelse og daglige drift.

Christian binder trådende sammen på kontoret, og står for HR relateret opgaver, samt daglig kontakt med alle kontorets medarbejdere.

Christian er ansvarlig for at kontorets kvalitet i projekt- og projekteringsledelse opretholdes og fortsat udvikles.

Christian står for firmaets akkvisition blandt nye kunder, og er medansvarlig for rådgiveraftaler, samt aftaler om ydelser til firmaets mange typer af kunder.

Christians speciale er bygherrerådgivning, projektledelse og projekteringsledelse med særligt fokus på byggeteknisk udfordrende opgaver og på samspillet mellem myndigheder, rådgivere, bygherrer og entreprenører.

Christians konstruktørbaggrund og mangeårige erfaring sikrer specifik byggeteknisk forståelse og indsigt.

Christian har mange års erfaring med BIM-projektering og indsigt i DGNB-certificering af nybyggeri på højt niveau og er erfaren autoCAD og ArchiCAD superbruger.