Oversigt
Dorthe H. Søderberg

Dorthe H. Søderberg

Økonomichef

Tel. (+45) 39 53 07 43 Mob. (+45) 31 67 09 47

Uddannelse: Merkonom i økonomistyring,
Cand. Pæd. i Pæd. Psyk.

Ansvar: Økonomistyring / administration

dhs@act-ing.dk

Dorthe er kontorets økonimichef og er ansvarlig for firmaets økonomistyring, herunder bogholderi, regnskab og controlling og sikrer at fakturering sker korrekt og rettidigt.

Dorthe er ansvarlig for virksomhedens budgettering, månedlige ledelsesrapportering samt likviditetsstyring, som sikrer overskuelighed og tilfredshed hos ledelsen og hos vore samarbejdspartnere.

Dorthe håndterer desuden virksomhedens løn- og administrative systemer, og sikrer løbende optimal registrering af vores ressourceforbrug.

Dorthe står for indkøb til firmaets daglige kontordrift og øvrige administrative opgaver.

Dorthe varetager ejendomsadministrationen og ejendomsudvikling i ACTING på et særligt udvalg af ejendomme.