Hvad kan vi tilbyde?

Hos ACTING Bygherrerådgivning ApS har vi indsigt i alle facetter af et større byggeprojekt, og vi tilrettelægger altid rådgivningen efter dine behov og udfordringer – ikke omvendt.

Gennem mere end 30 år har vi akkumuleret omfattende erfaring og viden om komplekse byggesager, uden at specialisere os i særlige fagområder. Når et projekt kræver særlig ekspertviden, henter vi den i vores store netværk af eksterne samarbejdspartnere med højt specialiserede kompetencer.

Det er vores ambition, at du hos ACTING Bygherrerådgivning ApS oplever at dit projekts særlige udfordringer og karakteristika, imødekommes og anerkendes – uden at vi fortaber os i uvedkommende ingeniørmæssige nørderier.

Kontakt os for et uforpligtende møde

infographic
Konstruktioner

Konstruktioner

Konstruktionsprojekter, statiske beregninger, bærende konstruktioner, byggeteknik, konstruktionsprincipper, materialevalg, konstruktionsoptimering, udførelsesmetoder, materialeegenskaber, vedligeholdelse, fagbeskrivelser, sætningsskader, fundamentforstærkninger, ombygninger, betonrenoveringer, myndighedskrav, myndighedsandragende.

Byggeteknik

Byggeteknik

Byggeprincipper, materialevalg, fugttætning, klimaskærm, tagudskiftninger, facaderenoveringer, taglejligheder, sikkerhedsarbejde, kvalitetssikring, projektledelse, byggeledelse, brandskader, fagbeskrivelser, tegninger, myndighedskrav, myndighedsandragende.

Installationer

Installationer

Installationsprojekter inkl. el, beregninger, kapacitet, materialevalg, udførelsesprincipper, fagbeskrivelser, tegninger, udfaldskrav, indeklima, brugerkomfort, miljøforhold, solvarme, jordvarme, kloakker og afløb, specialinstallationer, energiberegninger, varmepumpeanlæg, ekstremregn, nedsivningsanlæg, regnvandsbassiner, myndighedskrav, myndighedsandragende.

Ventilation

Ventilation

Ventilationsprojekter, kapacitet, ventilationsprincipper, brugerinddragelse, udfaldskrav, fagbeskrivelser, brandkrav, tegninger, kølebehov, køleprincipper, opvarmning, energiberegning, proces- og komfortkøling, myndighedskrav, myndighedsandragende.

Energi og miljø

Energi og miljø

Energibesparende foranstaltninger, belysning, belysningsbehov, procesenergi, solenergi, varmepumpeanlæg, energirammeberegninger, supplerende foranstaltninger, energi, indeklima, asbest, PCB, bly, skimmel, svampeskader, lydforhold, dagslysforhold, arbejdsmiljø, sikkerhed, jordhåndtering.

Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning

Ingeniørrådgivning, projekteringsledelse, budgettering, støttet byggeri, fredede bygninger, bygherrekontrol, budgetoverholdelse, brugerinddragelse, brugergrupper, projektafgrænsning, fakturakontroller, fagbeskrivelser, udbud, kontraheringer, myndighedsandragende, lokalplaner, kvalitetssikring, AB92 og ABT93, øvrige betingelser, licitationer, projektforløb.

Rapporter

Rapporter

Tilstandsrapporter, projektnotater, økonomivurderinger, projektvurderinger, energiberegninger, miljøvurderinger, notater, konstruktioner, due diligence, feasibility studier.

Ejendomsadministration

Ejendomsadministration

Lejerindretninger, ombygninger, budgetter, serviceaftaler, energiregnskaber, planer for drift- og vedligeholdelse, skadeforebyggelse, indbrudssikring, overvågning af f.eks. CTS-anlæg.