Job hos ACTING Bygherrerådgivning ApSUOPFORDREDE ANSØGNINGER

ACTING Bygherrerådgivning ApS modtager gerne uopfordrede jobansøgninger.

Vi læser din ansøgning og vurderer selvfølgelig om den er relevant for ACTING men vi er desværre ikke i stand til at gemme ansøgninger for at revurdere vor holdning på et senere tidspunkt, og vi søger naturligvis at svare eller kvittere for modtagelsen af alle ansøgninger.

Vi kontakter dig selvfølgelig, hvis vi mener at netop din ansøgning har interesse for ACTING.

Uopfordrede ansøgninger fremsendes i PDF format og stiles til ACTING Bygherrerådgivning ApS, Anette Jensen, asj@act-ing.dk

Jobs hos ACTING