Vores historie

ACTING Bygherrerådgivning ApS har sit udspring i JGJ Rådgivende Ingeniørfirma ApS, som blev grundlagt i 1984 af John Gøbel Jensen.

Hovedarbejdsområderne hos JGJ var installationer og ventilation indtil 1999, hvor Andreas Søndergaard med sin ansættelse tilføjede konstruktioner til firmaets kerneområder.

Andreas B. Søndergaard blev partner i 2003.

I 2013 afgik John Gøbel Jensen pludseligt ved døden og efterlod Andreas B. Søndergaard som eneejer. Året efter tiltrådte Christian Hellström og Torsten Hess-Petersen som partnere og dermed fik firmaet igen en bred ledelse, med større fokus på firmaets faglige potentiale og muligheder for nyudvikling.

I efteråret 2015 skulle der ske noget nyt og ledelsen besluttede derfor at tiden var inde til et identitetsskifte. JGJ Rådgivende Ingeniørfirma ApS skiftede navn til ACTING Bygherrerådgivning ApS, og en spændende proces med navneskifte, grafisk profil, design af nyt logo og en nytænkning af firmaets kerneopgaver tog fart.

2016 blev året, hvor ACTING Bygherrerådgivning ApS flyttede fra Virum til nybyggede og moderne lokaler på Vandtårnsvej 62A i Søborg. Samtidig indgik vi i et kontorfællesskab og strategisk samarbejde med Alm og Thomsen Rådgivende Ingeniørfirma ApS på vores fælles adresse.

Torsten Hess-Petersen fratræder sin stilling som partner i foråret 2018 og Christian Hellström overtager hans opgaver på den administrative del i firmaet.

Samme år tiltræder Louise Torp som partner for at styrke VVS-afdelingen og skabe den ønskede vækst på det fagområde.

ACTING Bygherrerådgivning ApS beskæftiger lige nu 12 dedikerede medarbejdere samt en række dygtige eksterne rådgivere, der bistår når opgaverne kræver det og når arbejdspresset er højt.

ACTING Bygherrerådgivning ApS er et sundt firma i vækst og med en fornuftig tilgang af opgaver fra både eksisterende og nye kunder.

ACT-ING