Vores historie

ACTING Bygherrerådgivning ApS har sit udspring i JGJ Rådgivende Ingeniørfirma ApS, som oprindeligt var grundlagt i 1984 af John Gøbel Jensen.

Hovedarbejdsområderne var installationer og ventilation indtil 1998, hvor Andreas Søndergaard med sin ansættelse tilføjede konstruktioner til firmaets kerneområder.

I 2003 indgik Andreas B. Søndergaard i firmaets ejerkreds som partner.

I 2013 afgik John Gøbel Jensen pludseligt ved døden og efterlod Andreas B. Søndergaard som eneejer.

I 2013 fraflyttede JGJ de gamle lokaler på Søborg Hovedgade og indtog i stedet nye tidssvarende og velfungerende lokaler på Skodsborgvej 48A i Virum.

I 2013 indgik JGJ i flere strategiske samarbejder, for hermed at styrke firmaets muligheder ved større projekter og fremtidig tilbudsgivning.

I efteråret 2014 indtrådte Christian Hellström og Torsten Hess-Petersen som partnere i JGJ sammen med Andreas B. Søndergaard, og firmaet fik dermed igen en bred ledelse med større fokus på firmaets faglige potentiale og muligheder for nyudvikling.

I efteråret 2015 besluttede ledelsen at tiden var moden for et identitetsskifte. JGJ Rådgivende Ingeniørfirma ApS skiftede navn til ACTING Bygherrerådgivning ApS, og en spændende proces med navneskifte, grafisk profil, design af nyt logo og en nytænkning af kontorets kerneopgave tog fart.

Fra årsskiftet 2015/2016 er navneskiftet og ACTING Bygherrerådgivning ApS en realitet, og dermed sagde vi farvel til stemningen fra kontorerne i Søborg og det gamle logo, der kendetegnede firmaet hidtil.

I sommeren 2016 flyttede ACTING Bygherrerådgivning ApS fra Virum til nybyggede og moderne lokaler på Vandtårnsvej 62A i Søborg. Samtidig indgår vi nu i et kontorfællesskab og strategisk samarbejde med Alm og Thomsen Rådgivende Ingeniørfirma ApS på vores fælles adresse.

I foråret 2018 fratræder Torsten Hess-Petersen sin stilling som partner i Acting Bygherrerådgivning og Christian Hellström overtager hans opgaver på den administrative del i firmaet.

I maj 2018 tiltræder Louise Torp som partner i Acting Bygherrerådgivning for at styrke vores VVS afdeling og skabe den ønskede vækst på det fagområde.

ACTING Bygherrerådgivning ApS beskæftiger lige nu 12 dedikerede medarbejdere samt en række dygtige eksterne rådgivere, der bistår når opgaverne kræver det og når arbejdspresset er højt.

ACTING Bygherrerådgivning ApS er et sundt firma i vækst og med en fornuftig tilgang af opgaver fra både eksisterende og nye kunder.

ACTING Bygherrerådgivning ApS forventer en fremtidig vækst i medarbejderstaben, for at sikre at vi kan løse fremtidige opgaver til vore kunders tilfredshed. Vi forventer derfor at fuldt besat på kontoret og 16 medarbejdere inden for nær fremtid.

ACT-ING